Care sunt condițiile pentru înscrierea la examenul ANR?

0
1441
Care sunt condițiile pentru înscrierea la examenul ANR

Dacă sunteți pasionați de navigarea pe mare și nu aveți încă un permis pentru conducera unei ambarcațiuni, puteți găsi mai jos informațiile necesare privind demersurile pe care le aveți de făcut pentru a deveni posesorul unei astfel de licențe. Obținerea unui permis special vă poate fi de mare ajutor pentru a vă bucura de libertatea și independența de deplasare pe care v-o doriți, chiar dacă nu sunteți încă proprietarul unei bărci, ambarcațiuni cu vele sau skyjet.

Înainte de a vă înscrie pentru un examen anr va trebui să frecventați cursurile unei școli de condus ambarcațiuni. După aceea va trebui să susțineți un examen în urma căruia veți primi un atestat că ați absolvit aceste cursuri și, abia apoi, urmează examenul final desfășurat la una dintre capităniile locale ale Autorității Navale Române.

La Enjoy Sailing puteți urma cursuri de condus ambarcațiuni pentru oricare dintre categoriile C, D, S, precum și cursuri de operatori stații radio pe mare. În urma acestor cursuri veți dobândi toate cunoștințe necesare privind conducerea ambarcațiunilor cu vele și motor, efectuarea manevrelor, respectarea normelor de siguranță ale ambarcațiunii și ale pasagerilor, precum și lecții de orientare pe mare.

Fiecare dintre aceste categorii permit titularului să conducă anumite tipuri de ambarcațiuni, pe anumite ape, la anumite distanțe. Respectiv:

  • Categoria C (6 mile) permite titularului să poată conduce ambarcațiuni de agrement în zone maritime ce nu depășesc distanța de 6 mile marine față de țărm;
  • Categoria D permite conducerea de ambarcațiuni de agrement pe cai navigabile interioare, respectiv râuri, lacuri, fluvii, Deltă;
  • Categoria S oferă titularului dreptul de a conduce ambarcațiuni de agrement cu vele.

Unele dintre cele mai solicitate categorii sunt C și D. Pentru a obține un permis barca clasa c sau un permis barca clasa d trebuie să frecventați mai întâi cursurile speciale pentru categoriile respective. Vârsta minimă de înscriere este de 18 ani. De multe ori sunt disponibile pachete și oferte avantajoase care includ cursuri pentru două categorii, iar obținerea atestatului pentru una dintre categorii poate fi condiționată de deținerea celui pentru altă categorie sau a celui de operator radiocomunicații GMDSS-LRC.

După dobândirea diplomei de absolvire a acestor cursuri va trebui susținut un examen la ANR. Înscrierea se va face la oricare dintre căpităniile locale, prin depunerea unui doasar care trebuie să conțină:

  • fișă de înscriere;
  • adeverinţă care să ateste că solicitantul este apt din punct de vedere medical şi psihologic;
  • actul de studii în original şi copie în vederea legalizării conform cu originalul;
  • adeverinţa de absolvire a cursurilor de pregătire;
  • actul de identitate în original şi copie în vederea legalizării ;
  • dovada achitării taxei de participare la sesiunea de evaluare.

Examenul durează 60 de minute, cuprinde 26 de întrebări, iar pentru promovare va trebui să răspundeți corect la cel puțin 22 dintre întrebări. Găsiți mai multe informații pe site-ul Enjoysailing.ro.