Tu știi care este traseul parcurs de energia electrică pentru a ajunge în casele noastre?

0
1037

Posturile de transformare sunt părți suplimentare ale sistemelor de producere a energiei electrice, unde tensiunea este transformată de la mare la joasă și invers cu ajutorul unor transformatoare. Aceste stații conțin transformatoare cu ajutorul cărora este crescută tensiunea și este scăzut curentul. De asemenea, aici se găsesc și transformatoare cu ajutorul cărora poate fi realizată o reducere a tensiunii și o creștere a curentului.

Există trei tipuri principale de astfel de stații: de transmisie, de distribuție și colectoare.

Stația de transmisie

O stație de transmisie conectează liniile de transmisie, în general atunci când liniile în cauză au același nivel de tensiune. Stația de transmisie conține întrerupătoare de înaltă tensiune care permit conectarea liniilor sau, dacă este necesar acest lucru, izolarea lor.

Stația de transmisie include, de asemenea, condensatoare sau reactoare pentru a face față controlului tensiunii. O stație de transmisie poate varia în dimensiuni, cu cele mai mici tipuri care conțin întrerupătoare de circuit și o magistrală electrică, în timp ce o stație de transmisie mai mare include mai multe niveluri de tensiune.

Stația de distribuție

Scopul unei stații de distribuție este de a transfera puterea dintr-un sistem de transmisie într-un sistem de distribuție. O stație de distribuție este formată în mod obișnuit din două linii de transmisie care furnizează intrarea și un set de alimentatoare care acționează ca o ieșire.

Tensiunea circulă prin stația de alimentare și în afara alimentatoarelor. Apoi călătorește la un transformator de distribuție și generează energie electrică. O stație de distribuție este responsabilă pentru reglarea tensiunii și, de asemenea, pentru izolarea defecțiunilor din transformatoarele de transmisie și distribuție.

O stație de distribuție tipică conține un comutator și un transformator cu joasă tensiune. Modelele mai mari și mai complexe se găsesc în orașe, iar acestea conțin sisteme de rezervă de joasă tensiune, precum și comutare de înaltă tensiune.

Stația de colectare

O stație de colectare lucrează cu proiecte care colectează energie din surse mici de energie. În timp ce stația de colectare are anumite asemănări cu stația de distribuție, fluxul său de putere funcționează în direcție opusă, colectând energie și alimentând o rețea de transmisie. Stația de colectare este, de asemenea, capabilă să colecteze energie termică și hidroelectrică, astfel încât poziționarea unei astfel de stații lângă o centrală electrică este un mod eficient de a genera energie.

Cine se ocupă de montarea acestor instalații?

Există firme specializate în acest domeniu, precum este T&D ProElectric, a cărei activitate de bază este distribuția de componente sau sisteme de distribuție a energiei. Aceasta proiectează, execută și pune în funcțiune diverse stații și instalații de alimentare cu energie electrică, la cele mai înalte standarde.

Această companie se ocupă de realizarea și instalarea stațiilor și posturilor de transformare în orice loc, ținând cont de cerințele și necesitățile clienților.

Posturile de transformare puse la dispoziție de această companie au o durată de viață de aproximativ 30 de ani și pot fi proiectate astfel încât să aibă acces din exterior sau din interior. De asemenea, ele sunt foarte ușor de transportat și instalat în zona dorită și necesită o mentenanță scăzută.